เนื้อหาการฝึกอบรม
      SCADA CONTROL SYSTEM
ลำดับเนื้อหา
OVERVIEW ทำไมเราต้องทำความรู้จักกับระบบควบคุม
                              SCADA
CONTENT สารบัญ
LESSON 1 ทำความรู้จักกับโปรแกรม visual Basic
LESSON 2 การสร้างโปรแกรมย่อยใน Visual Basic
LESSON 3 การติดต่อกับฐานข้อมูลชนิด text file ใน vb
LESSON 4 พื้นฐานการอ่านและเขียนข้อมูลระหว่าง
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับโปรแกรม
visual Basic
LESSON 5 การใช้ soft Ware OLE process Control
LESSON 6 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Visual Basic กับ
soft Ware OLE process Control
LESSON 7 ้ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง SoftWare Citect
กับ soft Ware OLE process Control
LESSON 8 สรุป Function OPC AUTOMATION
LESSON 9 เพิ่มเติมเนื้อหา CITECT
LESSON10 PROJECT SCADA 2007
UPDATE ON 31-07-2007

visualbasic connect opc by john weber 07-06-20007  

й䫴

 

 


 |pic microcontroller |scada control system |power electronic|about department of electrical power engineering