นับวันวิถีชีวิตของเรา ๆ ถูกแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ
ที่เป็นผลิตผลทางเทคโนโลยี ที่สำคัญคือว่า  นวัตกรรมที่ทำให้เราลุ่มหลงในความสะดวกสะบายต่าง ๆ
เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความคิด หรือ ผลงานจากคนภายในประเทศของเราเลย  อาจจะพูดได้ว่าเราอยู่แผนก
ผู้บริโภคนวัตกรรมเหล่านี้
เกือบ 100 % นับวันคนของเราเองได้ผลพลอยได้แค่เป็นลูกจ้างให้กับเจ้าของทาง
ความคิดเท่านั้นเอง

                  ตอนนี้เหมือนเราหลงเข้ามาในวัตจักรของโลกเสรีของการ
แข่งขันซึ่งดูแล้วจะเดินหน้าก็เหนื่อย
จะถอยก็ไม่รู้จะถอยอย่างไรไม่ให้หกล้ม
……..ทำไงดี

                   ก็ได้แต่หวังว่าคนรุ่นต่อ ๆ กันไปจะช่วยกันพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
ขึ้นมาใช้เองได้บ้าง
หรือ ไม่ก็กลับไปทำไร่ทำนาเหมือนเดิมจะดีกว่า…. เยอะเลย

                             หวังว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจ เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาเทคประเทศชาติต่อไป
พื้นที่เพื่อสุขภาพ